About Us

Chào mừng tới blog Đầu Tư Kỹ Thuật (DauTuKyThuat.Com).

Chủ Blog là Người có kinh nghiệm chinh chiến nhiều năm ở Stock, FX, Gold, Coins market và đã từng cháy nhiều tài khoản trong quá khứ :). Khi số tiền đầu tư càng lúc càng nhiều hơn, hắn thấy cần học hành đàng hoàng để tránh mất tiền. Vậy là hắn lập ra blog Đầu Tư Kỹ Thuật đặng ghi lại các ghi chú trong quá trình học hỏi của mình.

Hi there! I’m an experienced traders with not much knowledge in Technical Analysis. This is the blog that I created to note my journey about learning Technical Analysis.

— by A Lazy Guy.