Thẻ: adx

  • Chiến lược giao dịch với chỉ báo ADX

    Chiến lược giao dịch với chỉ báo ADX

    Trong bài này, dtkt sẽ ghi lại các chiến lược giao dịch với chỉ báo ADX mà dtkt đã được tham khảo từ các nguồn tài liệu online và trong cuốn ADXcellence. Để tìm hiểu thêm về chỉ báo ADX, các bạn có thể đọc thêm về phần Giới thiệu chỉ báo ADX. Lưu ý:…

  • ADX – Chỉ báo sức mạnh xu hướng

    ADX – Chỉ báo sức mạnh xu hướng

    Trong bài giới thiệu này, dtkt ghi chú phần kiến thức cơ bản của ADX – Average Directional Movement Index – Chỉ báo sức mạnh xu hướng. ADX là gì? ADX (Average Directional Movement Index) là chỉ báo đo lường sức mạnh của xu hướng hiện tại. ADX KHÔNG cho ta biết xu hướng tăng…