Thẻ: adx indicator

  • ADX – Chỉ báo sức mạnh xu hướng

    ADX – Chỉ báo sức mạnh xu hướng

    Trong bài giới thiệu này, dtkt ghi chú phần kiến thức cơ bản của ADX – Average Directional Movement Index – Chỉ báo sức mạnh xu hướng. ADX là gì? ADX (Average Directional Movement Index) là chỉ báo đo lường sức mạnh của xu hướng hiện tại. ADX KHÔNG cho ta biết xu hướng tăng…